Archie and Caroline

a. Mannheim (307x512, 33.7 kilobytes) b. On our way to France (800x481, 94.6 kilobytes) c. Normandy WW11 Cemetary (101) (775x512, 85.6 kilobytes) c. Normandy WW11 Cemetary (102) (775x512, 93.9 kilobytes) c. Normandy WW11 Cemetary (103) (775x512, 64.4 kilobytes) c. Normandy WW11 Cemetary (104) (800x444, 56.8 kilobytes)

d. Between Austria and Germany (101) (800x509, 77.7 kilobytes) d. Between Austria and Germany (102) (800x509, 99.2 kilobytes) d. Between Austria and Germany (103) (599x512, 68.1 kilobytes) e. Bavaria (101) (786x512, 136.8 kilobytes) e. Bavaria (102) (800x497, 70.6 kilobytes) e. Bavaria (103) (800x497, 62.9 kilobytes)

e. Bavaria (104) (718x512, 64.4 kilobytes) e. Bavaria (105) (773x512, 127.4 kilobytes) e. Bavaria (106) (718x512, 82.1 kilobytes) e. Bavaria (107) (773x512, 157.5 kilobytes) e. Bavaria (108) (339x512, 37.5 kilobytes) e. Bavaria (109) (329x512, 53.5 kilobytes)

e. Bavaria (110) (329x512, 54.1 kilobytes) e. Bavaria (111) (329x512, 43.5 kilobytes) e. Bavaria (112) (329x512, 42.5 kilobytes) e. Bavaria (113) (797x512, 106.7 kilobytes) e. Bavaria (114) (785x512, 134.5 kilobytes) e. Bavaria (115) (785x512, 102.6 kilobytes)

e. Bavaria (116) (785x512, 157.5 kilobytes) e. Bavaria (117) (738x512, 96.4 kilobytes) e. Bavaria (118) (738x512, 93.9 kilobytes) e. Bavaria (119) (738x512, 94.1 kilobytes) e. Bavaria (120) (735x512, 95.4 kilobytes) e. Bavaria (121) (762x512, 58.0 kilobytes)

e. Bavaria (122) (726x512, 102.2 kilobytes) f.  Riding up to Neuschwanstein (773x512, 124.8 kilobytes) g . Communing with nature (101) (338x512, 63.2 kilobytes) g . Communing with nature (102) (777x512, 97.9 kilobytes) g . Communing with nature (103) (777x512, 96.4 kilobytes) g . Communing with nature (104) (698x512, 113.1 kilobytes)

h. A backyard fountain (356x512, 64.4 kilobytes) i. Lunch break (101) (376x512, 45.8 kilobytes) i. Lunch break (102) (698x512, 98.2 kilobytes) j. Nap Time (101) (435x512, 44.6 kilobytes) j. Nap Time (102) (371x512, 49.2 kilobytes)